Administrative Staff

Name Position Phone Number Email
Yijian Gao Administrative Manager 86-10-62751156 gaoyj@pku.edu.cn
Jinqiu Liu Secretary of Youth League Committee 86-10-62751144 liujinqiu @pku.edu.cn
Dan Meng Office Assistant 86-10-62756038 mengdan1110@sina.com
Jingjing Nie Graduate Affair 86-10-62767115 niejingjing@pku.edu.cn
Rongshuang Sun Office Assistant 86-10-62751150 sunrongshuang0108@pku.edu.cn
Quan Sun Undergraduate Affair 86-10-62751527 sessjw@ pku.edu.cn
Jing Wang Graduate Affair 86-10-62751152 gdkyjsjw@pku.edu.cn
Xinru Wang H.R. Personnel 86-10-62751151 xinruwang@pku.edu.cn
Jing Xia The Party Committee Secretary 86-10-62751140 jxia@pku.edu.cn
Meilan Xv Scientific Research Secretary 86-10-62751153 xumeilan@pku.edu.cn
Chaomei Yu Associate Secretary of the CPC 86-10-62755284 cmyu@pku.edu.cn