Graduate Students

Grade Research Area Name  
2011 Mineral Sciences Mengjiao  Wan
2012 Geophysics Chuan  Hong
2012 Space physics Leiqi  Lv
2012 Geophysics Pengcheng  Zhou
2013 Geochemistry Yuan  Jiang
2013 GIS Cheng  Jiang
2013 GIS Dan  Jiang
2013 Geochemistry Mingda Lv
2013 Geochemistry Kechen  Mei
2013 Geochemistry Yuanyu  Ning
2013 GIS Hanwen  Shi
2013 Geochemistry Xingyao  Su
2013 Geochemistry Qianqian  Wang
2013 Geochemistry Ying  Wang
2013 GIS Cheng  Zhang
2013 Geochemistry Jie  Zhu